Mijn polissen

Privacy

Algemeen

Bij bezoek aan deze website kan 4 You-adviesgroep gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. Maar ook als u een lening aanvraagt, krijgt 4 You-adviesgroep de beschikking over uw persoonsgegevens.

4 You-adviesgroep is de verantwoordelijke voor het verwerken van uw persoonsgegevens, waarbij het feitelijke beheer van uw gegevens geschiedt door de maatschappijen. De persoonsgegevens zijn beschikbaar voor en kunnen uitgewisseld worden tussen alle rechtspersonen die deel uitmaken van 4 You-adviesgroep.

In het kader van deze verwerkingen waarborgt en respecteert 4 You-adviesgroep uw privacy, onder andere door naleving van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens slechts worden gebruikt voor zover verenigbaar met de doeleinden zoals uiteengezet in bovengenoemde Gedragscode, uw persoonsgegevens door 4 You-adviesgroep beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit Privacy Statement geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van cookies op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Gegevensverwerking

4 You-adviesgroep verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in het verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit op de wensen van haar relaties. In het bijzonder is de verwerking van persoonsgegevens gericht op:

- het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van 4 You-adviesgroep en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten,
- het beoordelen en accepteren van ( potentiële) cliënten, het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer.
- het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.

De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over, onder andere, de website en mogelijk veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derder met uitzondering van 4 You-adviesgroep.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op uw voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende uw gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan worden verzameld door gebruik te maken van zogenaamde cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op uw computer worden geplaats. U kunt het gebruik van cookies via instellingen van uw browser uitschakelen.

Websites van derden

Dit Privacy Statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

Inzage, correctie en recht van verzet

Indien u een relatie met ons bedrijf heeft, heeft u na schriftelijk verzoek de mogelijkheid om uw persoonlijke gegevens in te zien. Indien het door ons verstrekte overzicht onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen. Dit verzoek stuurt u dan naar 4 You-adviesgroep Heerstraat Centrum 133 6171 HV te Stein.

Wijzigen Privacy Statement

4 You-adviesgroep behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy Statement geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Terug

Financieel Adviesbureau Vos

Raadhuislaan 25
5341 GL OSS

Telefoon: 0412-651510

Fax: 0412-480297

e-mail: info@fabvos.nl